Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
SvFpl fram 72.jpg

256 sidor, rikt illustrerad, tabeller
210 x 297mm, inbunden

Utgiven oktober 2021 av Svensk Flyghistorisk Förening
SFF Webshop


Innehållsförteckning:
Förord
Från Gräshoppan till Gripen

Privat flygindustri 1
Ask, Nyrop och Thulin
AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik
Svenska Aeroplanskonsortiet och Svenska Aeroplanfabriken
Södertelge Verkstäders Aviatikavdelning
Nordiska Aviatik AB
Planfabriksaktiebolaget Pålson
Nordiska Phoenix AB

Statlig flygindustri 1
Marinens flygverkstad
Centrala Flygverkstaden i Västerås
Flygkompaniets tygverkstäder på Malmen
Centrala Flygverkstaden i Malmslätt

Utländska etableringar
Svenska Aero AB
AB Flygindustri

Privat flygindustri 2
Sparmanns Flygplansverkstad
AB Götaverken
AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning
Svenska Aeroplan AB (SAAB)
Hägglund & Söner
Malmö Flygindustri

Statlig flygindustri 2
Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm och Centrala Flygverkstaden i Arboga

Andra flygindustrier och projekt

Tillverkare av segelflygplan AB Flygindustri
AB Centrala Glid- och Segelflygplansfabriken
AB Flygplan

Tidiga småfabriker och försök

Källor och litteratur
Index

SVENSKA FLYGPLAN
Den svenska flygindustrins historia

Denna bok beskriver den fascinerande tekniska utveckling som svensk flygindustri genomgått under sitt första sekel. Från bräckliga konstruktioner av träribbor och duk till högteknologiska fartvidunder fyllda med elektronik. Den är tänkt som ett uppslagsverk för dig som är intresserad av alla de flygplan som byggts i Sverige och för dig som vill veta mer om svensk flygindustri - från första början och fram till i dag.

Boken är en historik över svensk flygteknik i form av uppgifter om konstruktion, tillverkning och leverans av flygplan från svenska företag i flygbranschen. Upplägget är i huvudsak kronologiskt. Den börjar med Thulin och andra tidiga tillverkare och fortsätter sedan med företag som Svenska Aero, Sparmann och MFI, men Saab är av naturliga skäl den tillverkare som bereds mest utrymme.

Boken utgår från ett rikt källmaterial i form av militära skrivelser, rapporter och andra handlingar från marinen, armén och flygvapnet, handlingar i de civila arkiven och i privata arkiv, samt dagstidningar och annat material.