Index
Artiklar på svenska
Articles in English
e-mail me
Anders Zorns flygplan
© Lennart Andersson 2008

Farman var en av de under tiden strax före första världskrigets utbrott vanligaste och mest använda flygplans-typerna. De av Södertelge Verkstäder (SW) licenstillverkade Farmanplanen kallades SW 10 om de var utrustat med hjul, medan SW 11 hade flottörer för landning på vatten. Båda typerna utrustades med en luftkyld roterande 80 hk stjärnmotor av typ Gnôme.

I augusti 1914 var den första serien på sju SW-tillverkade flygplan klar, men de fem i Frankrike beställda Gnômemotorerna hade ännu inte kommit. Snart stod det klart att de i samband med krigsutbrottet beslagtagits av franska staten. Ett av planen hade beställts av Anders Zorn, som redan i slutet av 1913 skänkt pengar till ändamålet, och var avsett att levereras till arméflyget - de övriga byggdes på spekulation.

Enligt Södertelge Verkstäders katalog från november 1914 kostade de land- och sjöversionen 28 300 kr respektive 35 000 kr. Att märka är att Anders Zorn betalade endast 24 000 kr för den maskin han beställde för arméns räkning! Kanske ett "gentlemen's agreement" mellan honom och "flygbaronen" Cederström, som var chef för SW:s Aviatikavdelning.

Sex av de tillverkade flygplan levererades under 1914. Totalt tre gick till armén och det första av dessa provflögs av Carl Silow. Detta plan var det Zorn skänkt och det sändes efter besiktning den 20 augusti till arméns flygavdelning på Malmslätt utanför Linköping. Det fick där nummer 8 och användes tills det blev så skadat vid ett haveri den 5 februari 1916 att det inte gick att reparera.

Tidigt i januari 1915 levererades det flygplan Anders Zorn beställt som gåva till marinen. Det besiktigades den 17 december 1914 och tilldelades sedan beteckningen "F VI", samt numret S 29. Marinen hade då totalt åtta flygplan i tjänst. F VI havererade den 19 oktober 1916 och skadades så svårt i samband med bärgningen följande dag att det måste kasseras.

Att flygplan skänktes till försvaret som enskild donation eller genom insamlingar förekom i flera fall under första världskriget, men ingen annan än Zorn skänkte två flygplan.Startsida |Artiklar på svenska| |Articles in English|

(c) Lennart Andersson