Index
Artiklar på svenska
Articles in English
e-mail me

Republiken Jämtlands flygvapen
© Lennart Andersson 2016

"Republiken Jämtland" kom visserligen till först 1963, och då på initiativ av Yngve Gamlin, som utropade sig till förste president, men landskapet var 1940 nära att få ett eget flygvapen.

I mars 1940 fick personal ur flygvapnet i uppgift att rekognoscera flygbaser i Jämtland för eventuell insats med svenskt flyg västerut. Kriget mellan Finland och Sovjet var över och nu hade både Tyskland och Storbritannien något på gång mot Norge. De förband som skulle ha baserats i Jämtland utgjorde vid denna tid nästan allt som det svenska flygvapnet kunde mobilisera!

Ovan: Karta som visar var baserna skulle ligga.
Nedan: Två jaktflygdivisioner med J 8 Gladiator skulle baseras på isen i Åre. Flygplanen ställdes upp i kamouflerade värn i strandkanten.

Läs mer om detta i min kommande artikel i Svensk Flyghistorisk Tidskrift! Den får man genom att bli medlem i Svensk Flyghistorisk Förening. Välkommen!


Startsida |Artiklar på svenska| |Articles in English|

(c) Lennart Andersson