Index
Artiklar på svenska
Articles in English
e-mail me
Operation Guten
© Lennart Andersson 2016

Två Fokker F 28 från Linjeflyg flyger i rote på låg höjd över Östersjön på väg till Gotland.

Under kalla kriget fanns planer färdiga för att, i händelse av mobilisering eller överraskande anfall mot Sverige, transportera militär personal från fastlandet till Gotland. Denna operation gick under namnet "Guten".

Över 2 000 man skulle flygas från fastlandet till Gotland med flygplan från Linjeflyg. Även om stridshandlingar inletts måste försök göras att genomföra transporterna. Flygningarna skulle utgå från Arlanda, Bromma, Tullinge, Nyköping, Kungsängen (Norrköping) och Malmslätt (Linköping). Mottagning skulle ske på Visby flygplats med vägbasen Väskinde som reserv. Sammanlagt var det omkring 20 000 man som skulle överföras, huvuddelen med fartyg (färjor), och operationen skulle skyddas av flygvapnet och marinen. Soldaternas personliga utrustning och eldhandvapen fanns i förråd på fastlandet, medan tyngre materiel var förrådsställd på Gotland.

"Första flygplanet i Operation Guten svängde nu höger från Arlandas bana 01 för att sätta kurs mot sydost i nattmörkret, och på låg höjd flyga till Visby. Efter frekvensskifte till stridsledningen var det klart att fortsätta genom restriktionsområdet kring marinens anläggningar vid Hårsfjärden. För kaptenen, som kom från attackflottiljen F 15 i Söderhamn, kändes det som att återuppliva gamla flygvapenminnen. Han hade oftare befunnit sig under än över 50 meters flyghöjd på sina uppdrag med Viggen. Nu med en rutinerad kollega vid sin sida, som utan problem läste av kartan och angav hållpunkterna att navigera efter, blev flygningen en angenäm upplevelse.

Vädret var under kvällen helt perfekt för denna flygning. Sex åttondelar stratocumulus, som verkade tunna ut, och god sikt under moln. Miljondelskartan, som de var vana med, var i den här miljön ersatt av en femhundratusendel, eftersom farten var något mera blygsam i F 28 än med Viggen. Styrman log igenkännande när de plötsligt såg ett par blålila ljusflammor snett fram till höger. Det måste vara JA 37, som med tänd efterbrännkammare skulle utgöra skydd mot illasinnade fiender."

Flygtransporterna skulle utgå från sex olika flygplatser i Mellansverige och gå till Visby. De ofyllda cirklarna markerar reservbaser som skulle användas om de planerade baserna slogs ut.

Detta är utdrag ur min kommande bok om det svenska transportflyget under kalla kriget. Läs mer om Operation Guten, hur sambands- och transportflyg skulle vara organiserat i krig och vilka uppgifter man skulle lösa. Organisationen var hemlig och är idag i stort sett okänd. Antalet sambands- och transportflygplan, 240 stycken, utgjorde i krig inte mindre än en fjärdedel av den krigsorganisation som gällde vid mitten av 1970-talet. Denna andel kom senare att öka. Ett trettiotal militära flygplanstyper ingick, liksom ett otal civila flygplan av olika modeller.

Läs mer i "Med last genom luften"!

Med last genom luften. Svenskt transportflyg under kalla kriget
Startsida |Artiklar på svenska| |Articles in English|

(c) Lennart Andersson