Index
Artiklar på svenska
Articles in English
e-mail me

Flygplan i färg
© Lennart Andersson 2018

På tjugotalet var alla svenska militära landflygplan målade i silverfärg och de flesta sjöflygplan som tillhörde F 2 i Hägernäs var målade i "stålgrå" färg. För Flygskolan (F 5) var det ett problem med elever i flygplan som knappt syntes mot en grå himmel när de svärmade runt varandra ovanför Ljungbyhed. Den 23 maj 1930 föreslog därför Arvid Flory, kårchef vid F 5, ett nytt, mer synligt, färgschema för skolflygplan. De föreslagna färgerna skulle vara samma gula färg som användes till den blå-gula märkningen av sidorodret och den röda färgen skulle vara "starkt framträdande men dock varm". Med förslaget följde en skiss utförd med färgkrita, som han själv, eller möjligen någon underlydande, hade gjort.

Förslaget antogs. Så gick det till på den tiden!Startsida |Artiklar på svenska| |Articles in English|

(c) Lennart Andersson